کاربرد ها:

صنایع خودرو سازی | ساختمان | جک های هیدرولیک | ماشین آلات صنعتی | لوستر و...

راهنمای سایز های مهره باریک شش گوش

راهنمای سایز های مهره باریک شش گوش

مهره باریکضخامت | ارتفاع (میلیمتر)آچار | قطر خارجی (میلیمتر)
آلمانی (میلیمتر)، دنده درشت، M5 (ضخامت 3 – آچار 8)38
آلمانی (میلیمتر)، دنده درشت، M6 (ضخامت 4 – آچار 10)410
آلمانی (میلیمتر)، دنده ریز، 10×1 دنده ریز آلمانی (ضخامت 4 – آچار 14)414
آلمانی (میلیمتر)، دنده درشت، M10 (ضخامت 5 – آچار 14)514
آلمانی (میلیمتر)، دنده درشت، M10 (ضخامت 5 – آچار 17)517
آلمانی (میلیمتر)، دنده درشت، M8 (ضخامت 5 – آچار 12)512
آلمانی (میلیمتر)، دنده درشت، M8 (ضخامت 5 – آچار 13)513
آلمانی (میلیمتر)، دنده ریز، 10×1 دنده ریز آلمانی (ضخامت 5 – آچار 14)514
آلمانی (میلیمتر)، دنده ریز، 10×1 دنده ریز آلمانی (ضخامت 5 – آچار 17)517
آلمانی (میلیمتر)، دنده ریز، 8×1 دنده ریزآلمانی (ضخامت 5 – آچار 12)512
آمریکایی (اینچ)، دنده ریز، 1/4 دنده ریز آمریکایی (ضخامت 5 – آچار 11)511
ژاپنی(میلیمتر)، دنده ریز، 10×1.25 دنده ریز ژاپنی (ضخامت 5 – آچار 17)517
آلمانی (میلیمتر)، دنده درشت، M12 (ضخامت 6 – آچار 19)619
آلمانی (میلیمتر)، دنده ریز، 12×1 دنده ریز آلمانی (ضخامت 6 – آچار 19)619
آلمانی (میلیمتر)، دنده ریز، 12×1.5 دنده ریز آلمانی (ضخامت 6 – آچار 18)618
ژاپنی(میلیمتر)، دنده ریز، 12×1.25 دنده ریز ژاپنی (ضخامت 6 – آچار 19)619
آلمانی (میلیمتر)، دنده درشت، M14 (ضخامت 7 – آچار 22)722
آلمانی (میلیمتر)، دنده ریز، 14×1.5 دنده ریز آلمانی (ضخامت 7 – آچار 22)722
ژاپنی(میلیمتر)، دنده ریز، 12×1.25 دنده ریز ژاپنی (ضخامت 7 – آچار 17)717
آلمانی (میلیمتر)، دنده درشت، M16 (ضخامت 8 – آچار 24)824
آلمانی (میلیمتر)، دنده ریز، 16×1.5 دنده ریز آلمانی (ضخامت 8 – آچار 24)824
آمریکایی (اینچ)، دنده ریز، 1/2 دنده ریز آمریکایی (ضخامت 8 – آچار 19)819
آلمانی (میلیمتر)، دنده درشت، M18 (ضخامت 9 – آچار 26)926
آلمانی (میلیمتر)، دنده ریز، 18×1.5 دنده ریز آلمانی (ضخامت 9 – آچار 26)926
آمریکایی (اینچ)، دنده ریز، 3/4 دنده ریز آمریکایی (ضخامت 9 – آچار 26)926
آلمانی (میلیمتر)، دنده درشت، M20 (ضخامت 10 – آچار 30)1030
آلمانی (میلیمتر)، دنده درشت، M22 (ضخامت 10 – آچار 32)1032
آلمانی (میلیمتر)، دنده درشت، M24 (ضخامت 10 – آچار 34)1034
آلمانی (میلیمتر)، دنده ریز، 20×1.5 دنده ریز آلمانی (ضخامت 10 – آچار 30)1030
آلمانی (میلیمتر)، دنده ریز، 20×1.5 دنده ریز آلمانی چپ گرد (ضخامت 10 – آچار 30)1030
آلمانی (میلیمتر)، دنده ریز، 22×1.5 دنده ریز آلمانی (ضخامت 10 – آچار 32)1032
آلمانی (میلیمتر)، دنده ریز، 24×1.5 دنده ریز آلمانی (ضخامت 10 – آچار 34)1034
آلمانی (میلیمتر)، دنده ریز، 24×2 دنده ریز آلمانی (ضخامت 10 – آچار 34)1034
آمریکایی (اینچ)، دنده ریز، 5/8 دنده ریز آمریکایی (ضخامت 10 – آچار 24)1024
آلمانی (میلیمتر)، دنده درشت، M27 (ضخامت 14 – آچار 42)1442
آلمانی (میلیمتر)، دنده درشت، M30 (ضخامت 14 – آچار 45)1445
آلمانی (میلیمتر)، دنده ریز، 27×1.5 دنده ریز آلمانی (ضخامت 14 – آچار 42)1442
آلمانی (میلیمتر)، دنده ریز، 27×2 دنده ریز آلمانی (ضخامت 14 – آچار 42)1442
آلمانی (میلیمتر)، دنده ریز، 30×1.5 دنده ریز آلمانی (ضخامت 14 – آچار 45)1445
آلمانی (میلیمتر)، دنده ریز، 30×2 دنده ریز آلمانی (ضخامت14 – آچار 45)1445
آلمانی (میلیمتر)، دنده ریز، 36×1.5 دنده ریز آلمانی (ضخامت 18 – آچار 55)1855

مهره باریک شش گوش

مهره شش گوش باریک DIN439

(1 بررسی مشتری)

این نوع مهره نسبت به مهره های معمولی آهنی باریک تر میباشد ولی با استقامتی بالاتر و در صنایع خودرو سازی و ساختمان و جک های هیدرولیک و ماشین آلات صنعتی و همین طور لوستر و غیره کاربرد دارد که به طور مثال ۱×۱۰ که دنده ریز است در لوستر سازی کاربرد دارد. فروشگاه سلطانی عرضه کننده این نوع مهره از سایز ۵ تا ۳۶ در انواع دنده های میلیمتر و ریز آلمانی و ژاپنی و آمریکایی است.

* در انتخاب سایز ، منظور از ضخامت همان ارتفاع مهره است.

قیمت:

216 تومان

انتخاب سایز
 • گرید در پیچ و مهره به مجموعه‌ای از مشخصات فنی اطلاق می‌شود که کیفیت و کارایی آن را تعیین می‌کند. این مشخصات شامل مواردی مانند استحکام کششی، استحکام تسلیم، سختی، دقت ابعادی، کیفیت سطح، جنس و نوع کاربرد می‌شود. گرید بالاتر نشان دهنده استقامت بالاتر است.
 • ارتفاع به طول پیچ یا مهره از سر تا انتها اشاره دارد. ارتفاع پیچ باید به گونه‌ای باشد که طول کافی برای عبور از قطعه و اتصال به مهره را داشته باشد. ارتفاع مهره نیز باید به گونه‌ای باشد که به اندازه کافی از سطح قطعه بالا باشد تا بتواند به طور کامل پیچ را ببندد.
 • سیستم متریک: در این سیستم، ضخامت و ارتفاع بر حسب میلی‌متر اندازه‌گیری می‌شوند. در سایز ها منظور از ژاپنی و آلمانی سیستم متریک میلی متری است، (سایز ها به میلی متر گفته میشود).
 • سیستم اینچی: در این سیستم، ضخامت و ارتفاع بر حسب اینچ اندازه‌گیری می‌شوند. در سایز ها منظور از آمرکایی سیستم متریک اینچی است ، (سایز ها به اینچ گفته میشود).
 • 1. گام دنده:

  دنده ریز: گام دنده (فاصله بین دو دنده مجاور) کمتر است.
  دنده درشت: گام دنده بیشتر است.

 • 2. زاویه دنده:

  دنده ریز: زاویه دنده کوچکتر است.
  دنده درشت: زاویه دنده بزرگتر است.

 • 3. قطر پیچ:

  دنده ریز: قطر پیچ به دلیل وجود دنده های بیشتر، کوچکتر است.
  دنده درشت: قطر پیچ به دلیل وجود دنده های کمتر، بزرگتر است.

 • 4. ارتفاع دنده:

  دنده ریز: ارتفاع دنده کوچکتر است.
  دنده درشت: ارتفاع دنده بزرگتر است.

 • 5. تعداد دنده ها:

  دنده ریز: تعداد دنده ها در طول پیچ بیشتر است.
  دنده درشت: تعداد دنده ها در طول پیچ کمتر است.

 • 6. اصطکاک:

  دنده ریز: به دلیل وجود دنده های بیشتر، اصطکاک بیشتر است.
  دنده درشت: به دلیل وجود دنده های کمتر، اصطکاک کمتر است.

 • 7. مقاومت:

  دنده ریز: به دلیل اصطکاک بیشتر، مقاومت در برابر لغزش بیشتر است.
  دنده درشت: به دلیل اصطکاک کمتر، مقاومت در برابر لغزش کمتر است.

 • 8. دقت:

  دنده ریز: به دلیل گام دنده کوچکتر، دقت تنظیم و موقعیت یابی بیشتر است.
  دنده درشت: به دلیل گام دنده بزرگتر، دقت تنظیم و موقعیت یابی کمتر است.

 • 9. گشتاور:

  دنده ریز: به دلیل اصطکاک بیشتر، به گشتاور بیشتری برای بستن نیاز دارد.
  دنده درشت: به دلیل اصطکاک کمتر، به گشتاور کمتری برای بستن نیاز دارد.

 • منظور از آچار ، قطر خارجی مهره و یا گل پیچ است.

1,620 تومان
رنگ آبکاری : زرد تعداد در هر کیسه : 4016
1,680 تومان
رنگ آبکاری : زرد تعداد در هر کیسه : 3575
1,680 تومان
رنگ آبکاری : زرد تعداد در هر کیسه : 2900
696 تومان
رنگ آبکاری : سیاه تعداد در هر کیسه : 2180
5,400 تومان
رنگ آبکاری : سیاه تعداد در هر کیسه : 1208
8,640 تومان
رنگ آبکاری : زرد تعداد در هر کیسه : 1335
3,000 تومان
رنگ آبکاری : زرد تعداد در هر کیسه : 8460
660 تومان
رنگ آبکاری : زرد تعداد در هر کیسه : 9030
840 تومان
رنگ آبکاری : زرد تعداد در هر کیسه : 7350
720 تومان
رنگ آبکاری : زرد تعداد در هر کیسه : 9678
1,440 تومان
رنگ آبکاری : زرد تعداد در هر کیسه : 4075
1,800 تومان
رنگ آبکاری : زرد تعداد در هر کیسه : 2900
1,680 تومان
رنگ آبکاری : زرد تعداد در هر کیسه : 3180
2,400 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 1594
3,240 تومان
رنگ آبکاری : زرد تعداد در هر کیسه : 1431
4,800 تومان
رنگ آبکاری : زرد تعداد در هر کیسه : 1074
5,400 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 907
9,600 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 881
8,400 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 701
10,800 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 608
12,000 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 606
17,400 تومان
رنگ آبکاری : سیاه تعداد در هر کیسه : 295
18,000 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 276
19,200 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 264
20,400 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 204
90,000 تومان
رنگ آبکاری : زرد
216 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 36420
360 تومان
رنگ آبکاری : سفید تعداد در هر کیسه : 15950
600 تومان
رنگ آبکاری : زرد تعداد در هر کیسه : 9222
600 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 7730
1,080 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 7227
1,320 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 4030
1,680 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 2790
2,400 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 1600
3,240 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 1470
4,800 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 1134
5,400 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 840
8,400 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 681
10,800 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 433
17,400 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 276
19,200 تومان
رنگ آبکاری : خود رنگ تعداد در هر کیسه : 195

لیست قیمت مهره باریک شش گوش

(موجودی)
محصول و سایزقیمت
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M5 ( ضخامت 3 - آچار 8 )216 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M6 ( ضخامت 4 - آچار 10 )360 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M8 ( ضخامت 5 - آچار 12 )600 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M8 ( ضخامت 5 - آچار 13 )600 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 8×1 دنده ریزآلمانی ( ضخامت 5 - آچار 12 )660 تومان
مهره باریک شش گوش - آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 1/4 دنده ریز آمریکایی ( ضخامت 5 - آچار 11 )696 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 10×1 دنده ریز آلمانی ( ضخامت 4 - آچار 14 )720 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 10×1 دنده ریز آلمانی ( ضخامت 5 - آچار 14 )840 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M10 ( ضخامت 5 - آچار 14 )1,080 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M10 ( ضخامت 5 - آچار 17 )1,320 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 10×1 دنده ریز آلمانی ( ضخامت 5 - آچار 17 )1,440 تومان
مهره باریک شش گوش - ژاپنی(میلیمتر), دنده ریز, 10×1.25 دنده ریز ژاپنی ( ضخامت 5 - آچار 17 )1,620 تومان
مهره باریک شش گوش - ژاپنی(میلیمتر), دنده ریز, 12×1.25 دنده ریز ژاپنی ( ضخامت 7 - آچار 17 )1,680 تومان
مهره باریک شش گوش - ژاپنی(میلیمتر), دنده ریز, 12×1.25 دنده ریز ژاپنی ( ضخامت 6 - آچار 19 )1,680 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 12×1.5 دنده ریز آلمانی ( ضخامت 6 - آچار 18 )1,680 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M12 ( ضخامت 6 - آچار 19 )1,680 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 12×1 دنده ریز آلمانی ( ضخامت 6 - آچار 19 )1,800 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 14×1.5 دنده ریز آلمانی ( ضخامت 7 - آچار 22 )2,400 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M14 ( ضخامت 7 - آچار 22 )2,400 تومان
مهره باریک شش گوش - آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 1/2 دنده ریز آمریکایی ( ضخامت 8 - آچار 19 )3,000 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 16×1.5 دنده ریز آلمانی ( ضخامت 8 - آچار 24 )3,240 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M16 ( ضخامت 8 - آچار 24 )3,240 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 18×1.5 دنده ریز آلمانی ( ضخامت 9 - آچار 26 )4,800 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M18 ( ضخامت 9 - آچار 26 )4,800 تومان
مهره باریک شش گوش - آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 5/8 دنده ریز آمریکایی ( ضخامت 10 - آچار 24 )5,400 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 20×1.5 دنده ریز آلمانی ( ضخامت 10 - آچار 30 )5,400 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M20 ( ضخامت 10 - آچار 30 )5,400 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 22×1.5 دنده ریز آلمانی ( ضخامت 10 - آچار 32 )8,400 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M22 ( ضخامت 10 - آچار 32 )8,400 تومان
مهره باریک شش گوش - آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 3/4 دنده ریز آمریکایی ( ضخامت 9 - آچار 26 )8,640 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 20×1.5 دنده ریز آلمانی چپ گرد ( ضخامت 10 - آچار 30 )9,600 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 24×1.5 دنده ریز آلمانی ( ضخامت 10 - آچار 34 )10,800 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M24 ( ضخامت 10 - آچار 34 )10,800 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 24×2 دنده ریز آلمانی ( ضخامت 10 - آچار 34 )12,000 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 27×1.5 دنده ریز آلمانی ( ضخامت 14 - آچار 42 )17,400 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M27 ( ضخامت 14 - آچار 42 )17,400 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 27×2 دنده ریز آلمانی ( ضخامت 14 - آچار 42 )18,000 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 30×1.5 دنده ریز آلمانی ( ضخامت 14 - آچار 45 )19,200 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M30 ( ضخامت 14 - آچار 45 )19,200 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 30×2 دنده ریز آلمانی ( ضخامت14 - آچار 45 )20,400 تومان
مهره باریک شش گوش - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 36×1.5 دنده ریز آلمانی ( ضخامت 18 - آچار 55 )90,000 تومان
مشاهده بیشتر ▼
خرید تلفنی پیچ و مهره

تماس با فروشگاه پیچ و مهره سلطانی

جهت سفارش ، مشاوره ، دریافت پیش فاکتور و خرید های شرکتی ، عمده و ...

 • تهران ، میدان قزوین ، ابتدای خیابان قزوین ، روبروی بانک تجارت ، پاساژ امید ، پلاک ۴ ، فروشگاه سلطانی
شناسه محصول: thin-hex-nuts دسته:
اشتراک گذاری:

فروشگاه پیچ و مهره سلطانی با بیش از ۴۰ سال سابقه موفق به عنوان وارد کننده مستقیم و تامین کننده انواع پیچ و مهره و واشرآلات مورد نیاز در کشور، امکان خرید حضوری از مغازه ، تلفنی و آنلاین را به صورت عمده و خرد با هدف رضایت مشتریان محترم فراهم کرده است.

مهره باریک شش گوش

مهره باریک ( Hex Jam Nut ) یک مهره نازک‌تر از مهره شش گوش استاندارد می‌باشد؛ به طوری که از نظر اندازه برابر با اندازه مهره شش گوش استاندارد است، اما دارای عرض کمتری می‌باشد.

از مهره باریک با دو کاربرد استفاده می‌شود؛ در کاربرد اول این نوع مهره بر روی اتصال پیچ و مهره استاندارد قرار می‎‌گیرد تا اتصال محکم‌تری برقرار شود و از باز شدن و یا شل شدن پیچ و مهره جلوگیری گردد. به طوری که مهره باریک به نوعی یک تضمین برای افزایش مقاومت و استحکام اتصال اول مورد استفاده قرار می‌گیرد. همینطور مهره باریک برای ایجاد اتصالاتی همسطح با سطح کار نیز استفاده می‌شود.

این نوع مهره همانطور که از نامش نیز مشخص است، دارای ارتفاع کمی است و شکل باریکی دارد؛ البته با توجه به کم بودن ارتفاع آن در مقایسه با دیگر مهره‌ها نیز محبوبیت کمتری دارد و کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد.

کاربرد مهره باریک شش گوش

یکی از کاربردهای مهره باریک این است که از این نوع مهره، در برخی شرایط که نیاز به قفل شدن مهره بدون محکم شدن آن وجود دارد، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طوری که از دو مهره باریک در مقابل یکدیگر استفاده می‌شود.

این نوع اتصال و این سبک از محکم کاری، زمانی که نیاز است اتصالات به سطوح نیروی بالایی را وارد نکنند، کاربرد دارند. به طوری که برای برقراری این دو اتصال ابتدا مهره باریک اول بر روی پیچ بسته می‌شود و محکم می‌گردد. سپس مهره باریک دوم بر روی مهره باریک اول قرار می‌گیرد و بسته می‌شود. به طور کلی این نوع مهره‌ها زمانی که سطوح اتصال باید امکان گردش و حرکت در محل اتصال را داشته باشند، کاربرد دارند.

بنابراین دلیل اصلی طراحی این مهره‌ها به صورت باریک این است که در این نوع اتصال باید از دو مهره استفاده شود و برای جلوگیری از محدودیت فضا، باید باریک باشند. همینطور برای قفل شدن یک اتصال لازم است که دو مهره بر روی یک پیچ محکم گردند و این موضوع در شرایطی امکان پذیر است که مهره‌ها باریک باشند.

این دسته از مهره‌ها ابزارهای کوچک و مهمی هستند که ضمن کاربرد برای اتصال، در جهت تثبیت اتصالات نیز کارایی دارند. این نوع مهره‌ها بر اساس اندازه، شکل و نوع سر دسته‌بندی می‌شوند و از آن‌ها در زمینه‌های مختلفی از جمله خودروسازی، ماشین‌آلات، الکترونیک ، ساختمان سازی و لوسترسازی استفاده می‌گردد.

جنس مهره شش گوش باریک

مهره باریک معمولا از یکی از جنس‌های آهن، فولاد و کربن به صورت ساده و یا با آبکاری گالوانیزه یا کرومات تولید می‌گردد.

این نوع مهره در جنس‌های مختلفی تولید می‌شود تا بتوان از نوع مناسب آن برای شرایط آب و هوایی و محیطی مختلف و در مناطق مختلفی استفاده کرد. همینطور هر یک از این نوع جنس‌ها دارای تحمل مشخصی در برابر رطوبت هستند و بسیار مهم است که متناسب با میزان رطوبت محیط مورد استفاده قرار بگیرند.

اتصالات همراه با مهره باریک شش گوش

برای مهره باریک، نیاز به برخی اتصالات مکمل نیز می‌باشد که با استفاده از مهره باریک مورد استفاده قرار می‌گیرند. مهره باریک معمولا با واشر تخت و همینطور پیچ سر شش گوش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

استاندارد مهره شش گوش باریک

معمولا مهره‌های باریک با استاندارد شش گوش باریک، یعنی مطابق با استاندارد DIN 439 یا ISO 4035 تولید و عرضه می‌شوند.

1 دیدگاه برای مهره باریک شش گوش

 1. Avatar

  قادری

  سایز ها خیلی متنوع و زیادن و من نمیدونم چه سایزی مناسبه نیازم است چکار کنم؟ راهنمایی میکنید؟

  • احسان سلطانی

   احسان سلطانی

   سلام شبتون بخیر
   با یکی از تلفن های مغازه تماس بگیرید به طور کامل راهنماییتون میکنیم تا انتخاب درست و دقیقی داشته باشید
   با تشکر

دیدگاه خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد حساب خود شده باشید تا قادر به اضافه کردن تصاویر در نظرات باشید.

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری