کاربرد ها:

خودروسازی | صنایع نفت و گاز | آب و فاضلاب | ساختمانی و ...

راهنمای سایز های مهره واشردار (فلنجی)

راهنمای سایز مهره واشر دار (فلنجی)

محصول و سایزآچار | قطر خارجی (میلیمتر)ضخامت | ارتفاع (میلیمتر)گام رزوه | دنده (میلیمتر)
آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M4750.7
آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M5850.8
آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M61061
آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M8 (آچار 12)1281.25
آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M8 (آچار 13)1381.25
ژاپنی(میلیمتر), دنده ریز, دنده ریز ژاپنی10×1/2514101.25
آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M10 (آچار 14)14101.5
آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M10 (آچار 15)15101.5
ژاپنی(میلیمتر), دنده ریز, دنده ریز ژاپنی12×1/2518121.25
آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M1218121.75
آلمانی(میلیمتر), دنده ریز, دنده ریز آلمانی14×1/521141.5
آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M1421142
آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M1624162
آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M182718.52.5
آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M2030202.5
آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M2232222.5
آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M2436243

مهره واشردار آهنی

مهره واشر دار - فلنجی - DIN6923

این مهره یک واشر به شکل ثابت متصل به خود دارد، جنس این مهره ها از آهن است که از تمامی سایز ها در فروشگاه سلطانی موجود و آماده سفارش است.

آبکاری تمامی مهره های آهنی واشردار سفید است.

قیمت:

168 تومان

انتخاب سایز
 • گرید در پیچ و مهره به مجموعه‌ای از مشخصات فنی اطلاق می‌شود که کیفیت و کارایی آن را تعیین می‌کند. این مشخصات شامل مواردی مانند استحکام کششی، استحکام تسلیم، سختی، دقت ابعادی، کیفیت سطح، جنس و نوع کاربرد می‌شود. گرید بالاتر نشان دهنده استقامت بالاتر است.
 • ارتفاع به طول پیچ یا مهره از سر تا انتها اشاره دارد. ارتفاع پیچ باید به گونه‌ای باشد که طول کافی برای عبور از قطعه و اتصال به مهره را داشته باشد. ارتفاع مهره نیز باید به گونه‌ای باشد که به اندازه کافی از سطح قطعه بالا باشد تا بتواند به طور کامل پیچ را ببندد.
 • سیستم متریک: در این سیستم، ضخامت و ارتفاع بر حسب میلی‌متر اندازه‌گیری می‌شوند. در سایز ها منظور از ژاپنی و آلمانی سیستم متریک میلی متری است، (سایز ها به میلی متر گفته میشود).
 • سیستم اینچی: در این سیستم، ضخامت و ارتفاع بر حسب اینچ اندازه‌گیری می‌شوند. در سایز ها منظور از آمرکایی سیستم متریک اینچی است ، (سایز ها به اینچ گفته میشود).
 • 1. گام دنده:

  دنده ریز: گام دنده (فاصله بین دو دنده مجاور) کمتر است.
  دنده درشت: گام دنده بیشتر است.

 • 2. زاویه دنده:

  دنده ریز: زاویه دنده کوچکتر است.
  دنده درشت: زاویه دنده بزرگتر است.

 • 3. قطر پیچ:

  دنده ریز: قطر پیچ به دلیل وجود دنده های بیشتر، کوچکتر است.
  دنده درشت: قطر پیچ به دلیل وجود دنده های کمتر، بزرگتر است.

 • 4. ارتفاع دنده:

  دنده ریز: ارتفاع دنده کوچکتر است.
  دنده درشت: ارتفاع دنده بزرگتر است.

 • 5. تعداد دنده ها:

  دنده ریز: تعداد دنده ها در طول پیچ بیشتر است.
  دنده درشت: تعداد دنده ها در طول پیچ کمتر است.

 • 6. اصطکاک:

  دنده ریز: به دلیل وجود دنده های بیشتر، اصطکاک بیشتر است.
  دنده درشت: به دلیل وجود دنده های کمتر، اصطکاک کمتر است.

 • 7. مقاومت:

  دنده ریز: به دلیل اصطکاک بیشتر، مقاومت در برابر لغزش بیشتر است.
  دنده درشت: به دلیل اصطکاک کمتر، مقاومت در برابر لغزش کمتر است.

 • 8. دقت:

  دنده ریز: به دلیل گام دنده کوچکتر، دقت تنظیم و موقعیت یابی بیشتر است.
  دنده درشت: به دلیل گام دنده بزرگتر، دقت تنظیم و موقعیت یابی کمتر است.

 • 9. گشتاور:

  دنده ریز: به دلیل اصطکاک بیشتر، به گشتاور بیشتری برای بستن نیاز دارد.
  دنده درشت: به دلیل اصطکاک کمتر، به گشتاور کمتری برای بستن نیاز دارد.

 • منظور از آچار ، قطر خارجی مهره و یا گل پیچ است.

168 تومان
تعداد در هر کیسه : 22647
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
2,520 تومان
تعداد در هر کیسه : 1412
3,540 تومان
تعداد در هر کیسه: 1008
3,600 تومان
تعداد در هر کیسه: 1115
4,600 تومان
تعداد در هر کیسه: 661
20,000 تومان
تعداد در هر کیسه: 198
11,400 تومان
تعداد در هر کیسه: 386
13,200 تومان
تعداد در هر کیسه: 340
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰

لیست قیمت مهره واشردار آهنی

(موجودی)
محصول و سایزقیمت
مهره واشردار آهنی - آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M5جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره واشردار آهنی - آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M6جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره واشردار آهنی - آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M8 (آچار 12)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره واشردار آهنی - آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M8 (آچار 13)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره واشردار آهنی - آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M10 (آچار 14)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره واشردار آهنی - آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M10 (آچار 15)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره واشردار آهنی - ژاپنی(میلیمتر), دنده ریز, دنده ریز ژاپنی10×1/25جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره واشردار آهنی - آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M12جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره واشردار آهنی - آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M22جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره واشردار آهنی - آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M4168 تومان
مهره واشردار آهنی - ژاپنی(میلیمتر), دنده ریز, دنده ریز ژاپنی12×1/252,520 تومان
مهره واشردار آهنی - آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M143,540 تومان
مهره واشردار آهنی - آلمانی(میلیمتر), دنده ریز, دنده ریز آلمانی14×1/53,600 تومان
مهره واشردار آهنی - آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M164,600 تومان
مهره واشردار آهنی - آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M1811,400 تومان
مهره واشردار آهنی - آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M2013,200 تومان
مهره واشردار آهنی - آلمانی(میلیمتر), دنده درشت, M2420,000 تومان
مشاهده بیشتر ▼
خرید تلفنی پیچ و مهره

تماس با فروشگاه پیچ و مهره سلطانی

جهت سفارش ، مشاوره ، دریافت پیش فاکتور و خرید های شرکتی ، عمده و ...

 • تهران ، میدان قزوین ، ابتدای خیابان قزوین ، روبروی بانک تجارت ، پاساژ امید ، پلاک ۴ ، فروشگاه سلطانی
شناسه محصول: flange-hex-nut دسته:
اشتراک گذاری:

فروشگاه پیچ و مهره سلطانی با بیش از ۴۰ سال سابقه موفق به عنوان وارد کننده مستقیم و تامین کننده انواع پیچ و مهره و واشرآلات مورد نیاز در کشور، امکان خرید حضوری از مغازه ، تلفنی و آنلاین را به صورت عمده و خرد با هدف رضایت مشتریان محترم فراهم کرده است.

یکی از انواع اتصالات پرکاربرد، مهره آهنی واشردار است. این نوع مهره تحت عنوان مهره فلنجی نیز شناخته می‌شود؛ به همین دلیل کاربران با استفاده از آن می‌توانند دو سطح را با سوراخ‌های نامیزان و بدون نیاز به واشر دوبل به یکدیگر متصل نمایند.

مهره آهنی واشردار، اتصال بسیار مستحکمی را ایجاد می‌کند. این مهره از نظر ظاهری مشابه با دیگر مهره‌ها است اما دارای یک واشر سرخود برای سوراخ‌هایی با اندازه بزرگ‌تر نیز هست. مهره‌های فلنجی از نظر سایز دارای انواع مختلفی هستند که هر یک برای یک نوع پیچ مناسب می‌باشند و کارایی دارند.

لازم است اشاره کنیم که مهره‌های واشردار از نظر ابعاد دنده، به سه دسته دنده ریز، دنده متوسط و دنده درشت تقسیم می‌گردند. از این دسته از مهره‌ها می‌توان برای هر نوع پیچی استفاده کرد.

مهره آهنی واشردار باکیفیت، دارای استاندارد 6923 و ایزو 41461 است و مهره‌هایی که این استاندارد را ندارند، دارای کیفیت لازم نیستند.

کاربرد مهره آهنی واشردار

از یکی از مهم‌ترین کاربردهای مهره آهنی واشردار، می‌توان به استفاده از آن در صنعت خودروسازی اشاره کرد. به طوری که برای نصب اتصالات فلزی و فایبرگلاس در صنعت خودروسازی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

برخی از پیچ و مهره‌هایی که در خودرو مورد استفاده قرار می‌گیرند، کمی بزرگ‌تر از حد تعادل هستند و نمی‌توان از پیچ و مهره‌هایی با ابعاد رایج برای آن‌ها استفاده کرد. در چنین مواقعی مهره‌‌های آهنی واشردار و یا فلنجی بهترین گزینه هستند.

این مهره‌ها از شل شدن اتصالات در هنگام لرزش و حرکت خودرو نیز جلوگیری می‌کنند. در نظر داشته باشید هر چه ابعاد مهره فلنجی بیشتر باشد، محدوده بیشتری را نیز پوشش می‌دهد.

از مهره آهنی واشردار در صنعت نفت و گاز نیز استفاده می‌شود. به طوری که از این مهره‌ها به صورت گسترده در خطوط انتقال، سازه‌های صنعت نفت و گاز استفاده می‌شود.

مزایای مهره آهنی واشردار

از مهم‌ترین مزیت‌های مهره‌ آهنی واشردار، مقاومت بالا در برابر شل شدگی است. معمولا در قسمت زیرین مهره‌های فلنجی، با استفاده از دستگاه سی ان سی، شیارهایی طراحی می‌شود تا مقاومت بیشتری در برابر شل شدن داشته باشند.

این دسته از مهره‌ها برای اتصال دو سطح ضخیم و سنگین مورد استفاده قرار می‌گیرند. به طوری که با توجه به استحکام بالای این نوع اتصال، برای استفاده در زمینه‌های مختلفی از جمله خودروسازی و سوله سازی کارایی دارند.

معایب مهره آهنی واشر دار

یکی از معایب مهره آهنی واشردار، مقاومت پایین رزوه‌های درونی آن است. درون هر مهره‌ آهنی واشردار، رزوه‌هایی متناسب با رزوه‌های پیچ طراحی شده است که برخی از آن‌ها به صورت فنری در داخل مهره و برخی دیگر با استفاده از دستگاه تراش ایجاد شده‌اند.

درصورتی که این مهره‌ها بر روی یک پیچ خراب و با دنده‌های ناهمخوان قرار داده شوند، رزوه‌ها به دلیل اصطکاک بالا از بین می‌روند و صاف می‌شوند. البته با انتخاب مهره آهنی واشردار در سایز مناسب، می‌توان از بروز این مشکل جلوگیری کرد.

همینطور این نوع از مهره‌ها برای اتصال دو سطح گود و یا فرورفته نیز کارایی ندارند. ضمن اینکه استفاده از این مهره‌ها برای سطوحی که دارای انحنا هستند، سخت است.

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مهره واشردار آهنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد حساب خود شده باشید تا قادر به اضافه کردن تصاویر در نظرات باشید.

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری