کاربرد ها:

لوازم خانگی | تحمل فشار کم و ...

راهنمای سایز های مهره شش گوش آهنی

راهنمای سایز مهره شش گوش

محصول و سایزآچار | قطر خارجی (اینچ)آچار | قطر خارجی (میلیمتر)ضخامت | ارتفاع (اینچ)ضخامت | ارتفاع (میلیمتر)
آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 1/4″ دنده درشت آمریکایی (اینچ)7/1611.117/325.56
آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 5/16″ دنده درشت آمریکایی (اینچ)1/212.7017/646.75
آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 3/8″ دنده درشت آمریکایی (اینچ)9/1614.2921/648.33
آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 7/16″ دنده درشت آمریکایی (اینچ)11/1617.463/89.53
آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 1/2″ دنده درشت آمریکایی (اینچ)3/419.057/1611.11
آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 9/16″ دنده درشت آمریکایی (اینچ)7/822.2331/6412.30
آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 5/8″ دنده درشت آمریکایی (اینچ)15/1623.8135/6413.89
آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 3/4″ دنده درشت آمریکایی (اینچ)1-1/828.5841/6416.27
آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 7/8″ دنده درشت آمریکایی (اینچ)1-5/1633.343/419.05
آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 1″ دنده درشت آمریکایی (اینچ)1-1/238.1055/6421.83
آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 1¼” دنده درشت آمریکایی (اینچ)1-7/847.631-1/1626.99
آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 1⅛” دنده درشت آمریکایی (اینچ)1-11/1642.8631/3224.61
آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 1/4″ دنده ریز آمریکایی (اینچ)7/1611.117/325.56
آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 5/16″ دنده ریز آمریکایی (اینچ)1/212.7017/646.75
آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 3/8″ دنده ریز آمریکایی (اینچ)9/1614.2921/648.33
آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 7/16″ دنده ریز آمریکایی (اینچ)11/1617.463/89.53
آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 1/2″ دنده ریز آمریکایی (اینچ)3/419.057/1611.11
آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 9/16″ دنده ریز آمریکایی (اینچ)7/822.2331/6412.30
آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 5/8″ دنده ریز آمریکایی (اینچ)15/1623.8135/6413.89
آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 3/4″ دنده ریز آمریکایی (اینچ)1-1/828.5841/6416.27
آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 7/8″ دنده ریز آمریکایی (اینچ)1-5/1633.343/419.05
آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 1″ دنده ریز آمریکایی (اینچ)1-1/238.1055/6421.83
آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 1¼” دنده ریز آمریکایی (اینچ)1-7/847.631-1/1626.99
آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 1⅛” دنده ریز آمریکایی (اینچ)1-11/1642.8631/3224.61
آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 8×1 دنده ریز آلمانی136.80
آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 10×1 دنده ریز آلمانی168.40
آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 12×1 دنده ریز آلمانی1810.80
آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 12×1/5 دنده ریز آلمانی1810.80
آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 14×1/5 دنده ریز آلمانی2112.8
آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 16×1/5 دنده ریز آلمانی2414.8
آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 18×1/5 دنده ریز آلمانی2715.8
آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 20×1/5 دنده ریز آلمانی3018.0
آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 22×1/5 دنده ریز آلمانی3419.4
آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 24×1/5 دنده ریز آلمانی3621.5
آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 27×1/5 دنده ریز آلمانی4123.8
آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 30×1/5 دنده ریز آلمانی4625.6
آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 30×2 دنده ریز آلمانی4625.6

مهره شش گوش آهنی

مهره شش گوش آهنی گرید 4.6 ، آبکاری و رنگ دلخواه

کلیه مهره های آهنی گرید 4.6 میباشند.

در مورد سایزهای آمرکایی دنده ریز و درشت به اینچ محاسبه میشوند.

کلیه مهره ها از نظر آبکاری و رنگ مهره با توجه به در خواست مشتری قابل سفارش میباشد.

قیمت:

انتخاب سایز
 • گرید در پیچ و مهره به مجموعه‌ای از مشخصات فنی اطلاق می‌شود که کیفیت و کارایی آن را تعیین می‌کند. این مشخصات شامل مواردی مانند استحکام کششی، استحکام تسلیم، سختی، دقت ابعادی، کیفیت سطح، جنس و نوع کاربرد می‌شود. گرید بالاتر نشان دهنده استقامت بالاتر است.
 • ارتفاع به طول پیچ یا مهره از سر تا انتها اشاره دارد. ارتفاع پیچ باید به گونه‌ای باشد که طول کافی برای عبور از قطعه و اتصال به مهره را داشته باشد. ارتفاع مهره نیز باید به گونه‌ای باشد که به اندازه کافی از سطح قطعه بالا باشد تا بتواند به طور کامل پیچ را ببندد.
 • سیستم متریک: در این سیستم، ضخامت و ارتفاع بر حسب میلی‌متر اندازه‌گیری می‌شوند. در سایز ها منظور از ژاپنی و آلمانی سیستم متریک میلی متری است، (سایز ها به میلی متر گفته میشود).
 • سیستم اینچی: در این سیستم، ضخامت و ارتفاع بر حسب اینچ اندازه‌گیری می‌شوند. در سایز ها منظور از آمرکایی سیستم متریک اینچی است ، (سایز ها به اینچ گفته میشود).
 • 1. گام دنده:

  دنده ریز: گام دنده (فاصله بین دو دنده مجاور) کمتر است.
  دنده درشت: گام دنده بیشتر است.

 • 2. زاویه دنده:

  دنده ریز: زاویه دنده کوچکتر است.
  دنده درشت: زاویه دنده بزرگتر است.

 • 3. قطر پیچ:

  دنده ریز: قطر پیچ به دلیل وجود دنده های بیشتر، کوچکتر است.
  دنده درشت: قطر پیچ به دلیل وجود دنده های کمتر، بزرگتر است.

 • 4. ارتفاع دنده:

  دنده ریز: ارتفاع دنده کوچکتر است.
  دنده درشت: ارتفاع دنده بزرگتر است.

 • 5. تعداد دنده ها:

  دنده ریز: تعداد دنده ها در طول پیچ بیشتر است.
  دنده درشت: تعداد دنده ها در طول پیچ کمتر است.

 • 6. اصطکاک:

  دنده ریز: به دلیل وجود دنده های بیشتر، اصطکاک بیشتر است.
  دنده درشت: به دلیل وجود دنده های کمتر، اصطکاک کمتر است.

 • 7. مقاومت:

  دنده ریز: به دلیل اصطکاک بیشتر، مقاومت در برابر لغزش بیشتر است.
  دنده درشت: به دلیل اصطکاک کمتر، مقاومت در برابر لغزش کمتر است.

 • 8. دقت:

  دنده ریز: به دلیل گام دنده کوچکتر، دقت تنظیم و موقعیت یابی بیشتر است.
  دنده درشت: به دلیل گام دنده بزرگتر، دقت تنظیم و موقعیت یابی کمتر است.

 • 9. گشتاور:

  دنده ریز: به دلیل اصطکاک بیشتر، به گشتاور بیشتری برای بستن نیاز دارد.
  دنده درشت: به دلیل اصطکاک کمتر، به گشتاور کمتری برای بستن نیاز دارد.

 • منظور از آچار ، قطر خارجی مهره و یا گل پیچ است.

جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰

لیست قیمت مهره شش گوش آهنی

(موجودی)
محصول و سایزقیمت
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 1/4" دنده درشت آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 5/16" دنده درشت آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 3/8" دنده درشت آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 7/16" دنده درشت آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 1/2" دنده درشت آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 9/16" دنده درشت آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 5/8" دنده درشت آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 3/4" دنده درشت آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 7/8" دنده درشت آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 1" دنده درشت آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 1¼" دنده درشت آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده درشت, 1⅛" دنده درشت آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 8×1 دنده ریز آلمانیجهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 10×1 دنده ریز آلمانیجهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 12×1 دنده ریز آلمانیجهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 12×1/5 دنده ریز آلمانیجهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 14×1/5 دنده ریز آلمانیجهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 16×1/5 دنده ریز آلمانیجهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 18×1/5 دنده ریز آلمانیجهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 20×1/5 دنده ریز آلمانیجهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 22×1/5 دنده ریز آلمانیجهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 24×1/5 دنده ریز آلمانیجهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 27×1/5 دنده ریز آلمانیجهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 30×1/5 دنده ریز آلمانیجهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 30×2 دنده ریز آلمانیجهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 1/4" دنده ریز آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 5/16" دنده ریز آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 3/8" دنده ریز آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 7/16" دنده ریز آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 1/2" دنده ریز آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 9/16" دنده ریز آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 5/8" دنده ریز آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 3/4" دنده ریز آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 7/8" دنده ریز آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 1" دنده ریز آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 1¼" دنده ریز آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره شش گوش آهنی - آمریکایی (اینچ), دنده ریز, 1⅛" دنده ریز آمریکایی (اینچ)جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مشاهده بیشتر ▼
خرید تلفنی پیچ و مهره

تماس با فروشگاه پیچ و مهره سلطانی

جهت سفارش ، مشاوره ، دریافت پیش فاکتور و خرید های شرکتی ، عمده و ...

 • تهران ، میدان قزوین ، ابتدای خیابان قزوین ، روبروی بانک تجارت ، پاساژ امید ، پلاک ۴ ، فروشگاه سلطانی
شناسه محصول: iron-nut دسته:
اشتراک گذاری:

فروشگاه پیچ و مهره سلطانی با بیش از ۴۰ سال سابقه موفق به عنوان وارد کننده مستقیم و تامین کننده انواع پیچ و مهره و واشرآلات مورد نیاز در کشور، امکان خرید حضوری از مغازه ، تلفنی و آنلاین را به صورت عمده و خرد با هدف رضایت مشتریان محترم فراهم کرده است.

مهره آهنی

مهره آهنی شش گوش نوعی از اتصالات است که به صورت حفره و یا استوانه‌ای رزوه شده طراحی شده است و جزو یکی از کاربردی‌ترین مدل‌های مهره در صنایع مختلف به شمار می‌رود. این مهره که دارای شش پر است، برای باز و بسته کردن پیچ‌های آهنی کارایی دارد. این نوع مهره با توجه به نوع کارایی آن، در آبکاری‌های مختلفی به بازار عرضه می‌شود.

جنس مهره آهنی شش گوشه

از نام مهره آهنی شش گوشه پیداست که این نوع مهره از جنس آهن تولید می‌گردد که تحت عنوان مهره معمولی نیز عنوان می‌شود. باتوجه به اینکه در تولید و ساخت این مدل مهره، از درصد کربن پایینی نیز استفاده می‌گردد، این مهره‌ها تحت عنوان مهره کم کربن نیز شناخته می‌شوند.

اتصالات مکمل مهره آهنی شش گوش

در کنار مهره آهنی شش گوش از اتصالاتی از جمله پیچ شش گوش آهنی و واشر تخت آهنی استفاده می‌گردد.

کاربرد مهره آهنی

مهره آهنی در مقایسه با مهره خشکه، دارای درصد کمتری از کربن است و به همین دلیل نیز نسبت به آن نرم‌تر است.

به همین دلیل از مهره آهنی معمولا در اتصالات کم فشار استفاده می‌شود؛ به طوری که در مناطقی که تحت فشارهای تنشی و کششی بسیار کمی قرار دارند، از این نوع مهره‌های آهنی استفاده می‌گردد.

لازم است اشاره کنیم که مهره‌های آهنی در برابر شرایط محیطی از جمله محیط‌های اسیدی، محیط‌هایی با درصد رطوبت بالا، محیط‌های آمونیاکی و … حساس و شکننده هستند. با این حال از مهره‌های شش گوش آهنی با آبکاری‌های مختلف در صنایع مختلفی از جمله نفت و گاز، صنعت ساختمان جهت ساخت سوله، اسکلت فلزی، پل، ساختمان‌ها، سازه‌های بزرگ و … استفاده می‌گردد.

جهت استعلام قیمت ، سفارش و تعیین نوع آبکاری انواع مهره شش گوش آهنی با ما تماس بگیرید ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰

استاندارد

آمریکایی (اینچ), آلمانی (میلیمتر)

دنده

دنده درشت, دنده ریز

اندازه

8×1 دنده ریز آلمانی, 10×1 دنده ریز آلمانی, 12×1 دنده ریز آلمانی, 12×1/5 دنده ریز آلمانی, 14×1/5 دنده ریز آلمانی, 16×1/5 دنده ریز آلمانی, 18×1/5 دنده ریز آلمانی, 20×1/5 دنده ریز آلمانی, 22×1/5 دنده ریز آلمانی, 24×1/5 دنده ریز آلمانی, 27×1/5 دنده ریز آلمانی, 30×1/5 دنده ریز آلمانی, 30×2 دنده ریز آلمانی, 1/4" دنده ریز آمریکایی (اینچ), 5/16" دنده ریز آمریکایی (اینچ), 3/8" دنده ریز آمریکایی (اینچ), 7/16" دنده ریز آمریکایی (اینچ), 1/2" دنده ریز آمریکایی (اینچ), 9/16" دنده ریز آمریکایی (اینچ), 5/8" دنده ریز آمریکایی (اینچ), 3/4" دنده ریز آمریکایی (اینچ), 7/8" دنده ریز آمریکایی (اینچ), 1" دنده ریز آمریکایی (اینچ), 1¼" دنده ریز آمریکایی (اینچ), 1⅛" دنده ریز آمریکایی (اینچ), 1/4" دنده درشت آمریکایی (اینچ), 5/16" دنده درشت آمریکایی (اینچ), 3/8" دنده درشت آمریکایی (اینچ), 7/16" دنده درشت آمریکایی (اینچ), 1/2" دنده درشت آمریکایی (اینچ), 9/16" دنده درشت آمریکایی (اینچ), 5/8" دنده درشت آمریکایی (اینچ), 3/4" دنده درشت آمریکایی (اینچ), 7/8" دنده درشت آمریکایی (اینچ), 1" دنده درشت آمریکایی (اینچ), 1¼" دنده درشت آمریکایی (اینچ), 1⅛" دنده درشت آمریکایی (اینچ)

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مهره شش گوش آهنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد حساب خود شده باشید تا قادر به اضافه کردن تصاویر در نظرات باشید.

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری