کاربرد ها:

شیر آلات و اتصالات | خودروسازی و...

راهنمای سایز های مهره کاسه نمدی

راهنمای سایز مهره کاسه نمدی

محصول و سایزآچار | قطر خارجی (میلیمتر)ضخامت | ارتفاع (‌میلیمتر)گام رزوه |دنده (میلیمتر)
آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M4750.7
آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M5850.8
آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M61061
آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M81381.25
ژاپنی(میلیمتر), دنده ریز, 10×1/25 دنده ریز ژاپنی17101.25
ژاپنی(میلیمتر), دنده ریز, 12×1/25دنده ریز ژاپنی19121.25
آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M1017101.5
آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 12×1/5 دنده ریز آلمانی19121.5
آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 14×1/5 دنده ریز آلمانی22141.5
آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 16×1/5 دنده ریز آلمانی24161.5
آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 18×1/5 دنده ریز آلمانی2718.51.5
آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 20×1/5 دنده ریز آلمانی30201.5
آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 22×1/5 دنده ریز آلمانی32221.5
آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M1219121.7
آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M1422142
آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M1624162
آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M182718.52.5
آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M2030202.5
آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M2232222.5
آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M2436243
آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M2741273
آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M3046303.5

 

مهره کاسه نمدی

انواع سایز مهره های کاسه نمدی (قفلی) DIN985

این نوع مهره که مدلی از مهره های قفلی میباشد که نمد دار است و معمولا برای شیر آلات و اتصالاتی مورد نیاز میباشد که نصاب بتواند آب بندی بدون عیب داشته باشد و در اتصالاتی استفاده میشود که مهره در لرزش زیاد بتواند مقاومت کند که درسیستم جلو بندی های خودروها  استفاده میشود.

آبکاری تمامی مهره های کاسه نمدی سفید است.

قیمت:

156 تومان

انتخاب سایز
 • گرید در پیچ و مهره به مجموعه‌ای از مشخصات فنی اطلاق می‌شود که کیفیت و کارایی آن را تعیین می‌کند. این مشخصات شامل مواردی مانند استحکام کششی، استحکام تسلیم، سختی، دقت ابعادی، کیفیت سطح، جنس و نوع کاربرد می‌شود. گرید بالاتر نشان دهنده استقامت بالاتر است.
 • ارتفاع به طول پیچ یا مهره از سر تا انتها اشاره دارد. ارتفاع پیچ باید به گونه‌ای باشد که طول کافی برای عبور از قطعه و اتصال به مهره را داشته باشد. ارتفاع مهره نیز باید به گونه‌ای باشد که به اندازه کافی از سطح قطعه بالا باشد تا بتواند به طور کامل پیچ را ببندد.
 • سیستم متریک: در این سیستم، ضخامت و ارتفاع بر حسب میلی‌متر اندازه‌گیری می‌شوند. در سایز ها منظور از ژاپنی و آلمانی سیستم متریک میلی متری است، (سایز ها به میلی متر گفته میشود).
 • سیستم اینچی: در این سیستم، ضخامت و ارتفاع بر حسب اینچ اندازه‌گیری می‌شوند. در سایز ها منظور از آمرکایی سیستم متریک اینچی است ، (سایز ها به اینچ گفته میشود).
 • 1. گام دنده:

  دنده ریز: گام دنده (فاصله بین دو دنده مجاور) کمتر است.
  دنده درشت: گام دنده بیشتر است.

 • 2. زاویه دنده:

  دنده ریز: زاویه دنده کوچکتر است.
  دنده درشت: زاویه دنده بزرگتر است.

 • 3. قطر پیچ:

  دنده ریز: قطر پیچ به دلیل وجود دنده های بیشتر، کوچکتر است.
  دنده درشت: قطر پیچ به دلیل وجود دنده های کمتر، بزرگتر است.

 • 4. ارتفاع دنده:

  دنده ریز: ارتفاع دنده کوچکتر است.
  دنده درشت: ارتفاع دنده بزرگتر است.

 • 5. تعداد دنده ها:

  دنده ریز: تعداد دنده ها در طول پیچ بیشتر است.
  دنده درشت: تعداد دنده ها در طول پیچ کمتر است.

 • 6. اصطکاک:

  دنده ریز: به دلیل وجود دنده های بیشتر، اصطکاک بیشتر است.
  دنده درشت: به دلیل وجود دنده های کمتر، اصطکاک کمتر است.

 • 7. مقاومت:

  دنده ریز: به دلیل اصطکاک بیشتر، مقاومت در برابر لغزش بیشتر است.
  دنده درشت: به دلیل اصطکاک کمتر، مقاومت در برابر لغزش کمتر است.

 • 8. دقت:

  دنده ریز: به دلیل گام دنده کوچکتر، دقت تنظیم و موقعیت یابی بیشتر است.
  دنده درشت: به دلیل گام دنده بزرگتر، دقت تنظیم و موقعیت یابی کمتر است.

 • 9. گشتاور:

  دنده ریز: به دلیل اصطکاک بیشتر، به گشتاور بیشتری برای بستن نیاز دارد.
  دنده درشت: به دلیل اصطکاک کمتر، به گشتاور کمتری برای بستن نیاز دارد.

 • منظور از آچار ، قطر خارجی مهره و یا گل پیچ است.

156 تومان
تعداد در هر کیسه: 35150
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
تعداد در هر کیسه: 25000
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
تعداد در هر کیسه: 13085
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
تعداد در هر کیسه: 5559
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
تعداد در هر کیسه: 2480
2,160 تومان
تعداد در هر کیسه: 1647
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
تعداد در هر کیسه: 1096
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
تعداد در هر کیسه: 835
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
7,800 تومان
تعداد در هر کیسه: 461
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
تعداد در هر کیسه: 387
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
تعداد در هر کیسه: 252
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
تعداد در هر کیسه: 195
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
تعداد در هر کیسه: 138
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
تعداد در هر کیسه: 2440
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
تعداد در کیسه: 1675
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
تعداد در کیسه: 1647
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
تعداد در کیسه: 1096
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
تعداد در کیسه: 837
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
تعداد در کیسه: 602
جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
تعداد در کیسه: 451
12,000 تومان
تعداد در کیسه: 390

لیست قیمت مهره کاسه نمدی

(موجودی)
محصول و سایزقیمت
مهره کاسه نمدی - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M5جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره کاسه نمدی - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M6جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره کاسه نمدی - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M8جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره کاسه نمدی - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M10جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره کاسه نمدی - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M14جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره کاسه نمدی - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M16جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره کاسه نمدی - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M18جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره کاسه نمدی - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M22جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره کاسه نمدی - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M24جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره کاسه نمدی - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M27جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره کاسه نمدی - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M30جهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره کاسه نمدی - ژاپنی(میلیمتر), دنده ریز, 10×1/25 دنده ریز ژاپنیجهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره کاسه نمدی - ژاپنی(میلیمتر), دنده ریز, 12×1/25دنده ریز ژاپنیجهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره کاسه نمدی - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 12×1/5 دنده ریز آلمانیجهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره کاسه نمدی - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 14×1/5 دنده ریز آلمانیجهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره کاسه نمدی - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 16×1/5 دنده ریز آلمانیجهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره کاسه نمدی - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 18×1/5 دنده ریز آلمانیجهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره کاسه نمدی - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 20×1/5 دنده ریز آلمانیجهت استعلام قیمت لطفا تماس بگیرید | ۰۲۱۵۵۴۳۰۰۶۰
مهره کاسه نمدی - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M4156 تومان
مهره کاسه نمدی - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M122,160 تومان
مهره کاسه نمدی - آلمانی (میلیمتر), دنده درشت, M207,800 تومان
مهره کاسه نمدی - آلمانی (میلیمتر), دنده ریز, 22×1/5 دنده ریز آلمانی12,000 تومان
مشاهده بیشتر ▼
خرید تلفنی پیچ و مهره

تماس با فروشگاه پیچ و مهره سلطانی

جهت سفارش ، مشاوره ، دریافت پیش فاکتور و خرید های شرکتی ، عمده و ...

 • تهران ، میدان قزوین ، ابتدای خیابان قزوین ، روبروی بانک تجارت ، پاساژ امید ، پلاک ۴ ، فروشگاه سلطانی
شناسه محصول: locknut دسته:
اشتراک گذاری:

فروشگاه پیچ و مهره سلطانی با بیش از ۴۰ سال سابقه موفق به عنوان وارد کننده مستقیم و تامین کننده انواع پیچ و مهره و واشرآلات مورد نیاز در کشور، امکان خرید حضوری از مغازه ، تلفنی و آنلاین را به صورت عمده و خرد با هدف رضایت مشتریان محترم فراهم کرده است.

یکی از انواع مهره‌های پرکاربرد، مهره کاسه نمدی است که به عنوان جایگزینی برای اتصالات جوشی در قطعات مختلفی که از نظر طراحی از ظرافت و حساسیت بالایی برخوردار هستند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این مهره‌ها ضمن صرفه‌جویی در هزینه‌ها، با ایجاد یک اتصال محکم، از شل شدگی قطعات نیز جلوگیری می‌شود.

مهره‌های کاسه نمدی مشابه با پیچ‌های واشردار، در محل اتصال به صورت محکم چفت می‌شوند. همینطور در این نوع از مهره‌ها، یک لایه پلاستیکی نیز تعبیه شده است که تا حد زیادی تکان و لرزش را دفع می‌کند و با استفاده از آن می‌توان یک اتصال محکم و بدون درز را بر روی قطعات ایجاد نمود.

این مهره‌ها در اغلب مواقع در زمینه‌هایی که ظرافت کار و هزینه مهم است و نمی‌خواهید از اتصالات جوشی استفاده کنید، کاربرد دارند.

مهره کاسه نمدی در انواع ابعاد 6 الی 30 میلی‌متر به بازار عرضه می‌شود

مهره کاسه نمدی به عنوان یک مهره محکم و لرزشگیر برای قطعاتی که دارای طراحی ظریفی هستند و در عین حال به اتصالات محکمی نیاز دارند، کارایی دارد. این نوع مهره‌ها جزو مهره‌های پرکاربرد در صنایع هستند و در روند مونتاژ بسیاری از قطعات مورد استفاده قرار می‌گیرند.

این نوع مهره به عنوان مهره قفلی نیز در بازار شناخته می‌شوند و زمانی که نصاب بخواهد یک اتصال آب‌بندی شده و بدون عیب را ایجاد کند، از این مهره استفاده می‌گردد. همینطور این مهره به دلیل برخورداری از خاصیت ضد لرزش، به عنوان لرزشگیر نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد. از انواع کاسه نمدی آهنی با پوشش گالوانیزه و استیل، در صنایع مختلف استفاده می‌شود.

مزایای مهره‌های کاسه نمدی

 • برقراری اتصالات مستحکم و پایدار
 • عایق‌بندی بالاتر با مهره کاسه نمدی
 • نداشتن نشتی مایعات از مهره کاسه نمدی
 • ضد لرزش و ضد رطوبت

جنس مهره کاسه نمد دار

برای تولید مهره کاسه نمددار از آهن و فولاد خشکه استفاده می‌شود. این فلزها با هدف اینکه این مهره‌ها مقاومت و توانایی بالایی در برابر لرزش و فشار داشته باشند، مورد استفاده قرار می‌گیرند.

البته با توجه به اینکه این نوع مهره‌ها در شرایط آب و هوایی مختلف کارایی دارند، از آن‌ها با آبکاری گالوانیزه نیز استفاده می‌شود.

استانداردهای اصلی مهره کاسه نمدی

مهره کاسه نمدی بر اساس استاندارد DIN 985 تولید می‌گردد. این نوع مهره‌ها داری دو نوع دنده میلیمتری و دنده اینچی هستند. پلاستیک تعبیه شده در داخل این دسته از مهره کاسه نمدی، به ایجاد اتصال پایدارتر، مقاوم‌تر و عایق کمک می‌کند. البته در نظر داشته باشید که از این مهره‌ها نمی‌توان در شرایطی که دما بالا است، استفاده کرد چراکه پلاستیک آن از بین می‌رود. همینطور در نظر داشته باشید که این نوع مهره کاسه نمدی، یکبار مصرف است و پس از باز کردن آن‌ها، اتصالات پلاستیکی آن‌ها از بین می‌رود.

قیمت مهره کاسه نمدی

قیمت مهره کاسه نمدی وابسته به جنس کاسه مهره نمدی، نوع دنده‌های کاسه نمدی، برند تولید کننده و … متغیر است. بنابراین می‌توانید پس از انتخاب مهره کاسه نمدی، متناسب با کاربردی که مد نظر دارید، از قیمت آن نیز مطلع گردید.

ابعاد مهره کاسه نمدی

مهره کاسه نمدی متناسب با کاربردی که در صنایع مختلف دارد، در ابعاد مختلفی مورد استفاده قرار می‌گیرد. افرادی که قصد خرید مهره کاسه نمدی را دارند، می‌توانند از میان انواع مهره کاسه نمدی که در ابعاد مختلفی تولید می‌شوند، انتخاب و خریداری نمایند. مهره کاسه نمدی در انواع ابعاد 6 الی 30 میلی‌متر به بازار عرضه می‌شود و این حق انتخاب بیشتری به خریداران می‌دهد.

استاندارد

آلمانی (میلیمتر), ژاپنی(میلیمتر)

دنده

دنده درشت, دنده ریز

نقد و بررسی‌ها

هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “مهره کاسه نمدی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما باید وارد حساب خود شده باشید تا قادر به اضافه کردن تصاویر در نظرات باشید.

سبد خرید
ورود

هنوز حساب کاربری ندارید؟

ایجاد حساب کاربری